Back to home

Bescherming van persoonsgegevens

coronacombat.be wordt je aangeboden door Wunderman Thompson in opdracht van de Universiteit Antwerpen. Met dit aanbod wil de Universiteit Antwerpen een verbindende boodschap meegeven aan één ieder dat in de huidige coronapandemie solidariteit de enige manier is om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk in te dijken en liefst volledig te verslaan.  Deze boodschap leunt aan bij de boodschap uitgaande van de overheid waarbij de bevolking van ons land moet worden beschouwd als een ploeg van 11 miljoen.

Op coronacombat.be moet je inloggen via je FB account om het online spel te kunnen spelen. Indien je inlogt, wordt jouw voornaam en de eerste letter van jouw achternaam geregistreerd en verwerkt door onze leverancier Wunderman Thompson & eventuele toeleveranciers waarvan toepassing.  Enkel bij een high score wordt jouw voornaam gecombineerd met de eerste letter uit je familienaam op onze site vermeld.

Wij nemen de privacy van jouw persoonsgegevens ter harte en zullen jouw FB accountgegevens onmiddellijk na afloop van de campagne vernietigen, met als uiterste deadline 30 april 2021. 
Via de link 'deletion' onderaan de pagina, kan je aanvragen om je gegevens meteen te laten verwijderen.

Mocht u vragen hebben over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kan u zich richten tot communicatie@uantwerpen.be. Voor de goede orde verwijzen we naar het privacy-en cookiebeleid van de Universiteit Antwerpen.